Postup pro tisk v linuxu (včetně správy barev)

Tisk v rámci pracovního postupu se správou barev se provádí dvěma způsoby: konverzi do barevného prostoru tiskárny (ať už RGB nebo separaci do CMYKu) provádí buď program, ze kterého tiskneme, nebo samotný tiskový systém či ovladač.

Unixový tiskový systém CUPS v kombinaci s ovladači Gutenprint zatím nepodporuje přímo správu barev, nezbývá tedy než konverzi provést o krok dříve. Aktuální tiskový ovladač Gutenprint (verze 5.0) doznal během přerodu z gimp-printu tří změn, které zlepší pozici uživatele usilujícího o konzistentní přístup ke správě barev:

 • umožňuje vypnout korekce barev ovladačem;
 • lze zvolit vstupní model buď RGB nebo CMYK;
 • a hlavně by do budoucna nemělo docházet ke změnám ovladače, které by ovlivnily podání barev, což znamená, že není třeba vytvářet nový profil pro tiskárnu při instalaci novější verze Gutenprintu (to samozřejmě nepředstavovalo problém pro majitele kolorimetrů, ale pro domácího uživatele je to celkem podstatná změna k lepšímu).

Mnohým fotografům stačí výchozí kvalita ovladače Gutenprint – stačí před tiskem zkonvertovat snímky do prostoru sRGB. Barevné korekce prováděné ovladačem jsou „šité“ na míru originálním inkoustům Epson, máte možnost si s jednotlivými nastaveními i ručně „hrát“. Osobně bych však řekl, že tvorba profilu je lepší než metoda „pokus-omyl“.

Následující postup popisuje tisk pomocí programu PhotoPrint a tiskárny EPSON Stylus Photo 2100. Proč PhotoPrint? Protože podporuje správu barev (včetně soft-proofingu), 16 bitovou barevnou hloubku na kanál RGB/CMYK a je jednoduchý na používání. (Tisknout budeme v RGB modelu, na konci uvedu několik odkazů na tisk přímo v CMYK modelu.)

Profil tiskárny se vytváří tak, že vytiskneme testovací obrazec, jednotlivé barevné vzorky se změří kolorimetrem a příslušný software vytvoří profil. Před tiskem obrazce je nutné uvést tiskárnu do standardního stavu (např. zarovnané tiskové hlavy). Při tisku obrazce je důležité vypnout jakékoliv korekce barev (tj. tiskneme bez správy barev i dalších přednastavených „vylepšení“ ovladačem, tuto funkci zastoupí profil lépe). Barevné podání vytištěné fotografie je ovlivněno mnoha parametry (inkoustem, papírem, tiskovým rozlišením, atd.), je tedy nutné standardizovat veškeré parametry tisku již při tisku obrazce.

Skutečný tisk fotografií má stejný postup, pouze na jeho počátku převedeme snímek z pracovního barvového prostoru (např. ProPhotoRGB), ve kterém jsme snímek editovali, do barvového prostoru tiskárny.

Získání profilu tiskárny

Místo přízení drahého kolorimetru můžeme využít služeb firem, které vytvářejí ICC profily na zakázku. Firma nám zašle elektronicky testovací obrazec v RGB formátu, tu vytiskneme a zašleme poštou zpět. Za pár dní obdržíme emailem ICC profil.

Jednu takovou firmu provozuje Alastair M. Robinson (Alastair Robinson je aktivní v open-source komunitě týkající se správy barev a je autorem PhotoPrintu. Kromě profilu vytvořeného pomocí Argyll CMS zašle i vstupní .ti3 soubor s daty měření, můžete tedy vytvořit svůj vlastní profil s jinými parametry). Podobné firmy existují i v Čechách, zatím jsem nehledal…

Postup předpokládá, že máme nainstalovaný tiskový systém CUPS a ovladač Gutenprint pro Vaši inkoustovou tiskárnu. Fotografie tisknu na Archival Matte Paper od Epsonu, rozlišením 1440×1440 bodů s použitím matného černého inkoustu.

 • Předlohu vzorníku otevřeme ve PhotoPrintu.
 • V menu File / Print Setup vybereme naši tiskárnu (EPSON Stylus Photo 2200), na záložce:
  • General zvolíme Print Quality: Best, příslušný papír (Media Type: Archival Matte Paper), inkousty (Ink Set: Ultrachrome Matte Black). Ujistíme se, že je neaktivní volba tisku bez okrajů (Borderless);
  • Manual Settings zvolíme rozlišení (Resolution: 1440×1440 dpi);
  • Colour (Basic) zvolíme typ obrázku (Image Type: Photograph);
  • Colour (Fine-tuning) deaktivujeme korekci barev (Color Correction: Uncorrected) a zvolíme způsob rastrování (Dithering: EvenTone, Hybrid EvenTone nebo Adaptive Hybrid – nelze jednoznačně určit, který je nejlepší);
   Aktualizace: Stojí za vyzkoušení vytisknout šedou škálu od černé k bílé, případně i barevné škály. Na mé tiskárně rastrování EvenTone vedlo k nerovnoměrnému přechodu střední šedé (projevilo se to nepravidelnou posterizací), Adaptive Hybrid bylo v pořádku.

  a potvrdíme OK. Ostatní parametry ponecháme ve výchozím stavu.

 • V menu Options / Colour Management odškrtneme správu barev – tj. neaktivní Printer Profile.
 • V menu Layout zvolíme Manual. V pravé částí výchozího okna vybereme velikost stránky (Page Size: A4), nastavíme všechny okraje na O (Margins: Left, Right, Top, Bottom) a zvětšení/zmenšení nastavíme na 100% (Scale H a V).
 • Nyní je vhodná chvíle na uložení všech nastavení – při budoucím tisku je opětovně načteme, čímž zajistíme dodržení stejných nastavení ovladače. Zvolíme File / Save As např. epson_matte.preset.
 • Zbývá jen testovací obrazec vytisknout (File / Print) a odeslat ke zhotovení profilu.

PhotoPrint

Použití profilu

Postup se liší od předchozího pouze v detailu – v menu Options / Colour Management nastavíme správně profil tiskárny, profil monitoru a výchozí profil obrázku (ten se použije v případě tisku snímku, který nemá žádný vložený profil – nejpravděpodobněji to bude sRGB).

Nyní je dobré uložit opět veškerá nastavení (File / Save As) případě je přímo uložit jako výchozí (File / Save Default).

Pokud Vás zajímá více detailů o činnosti programu Photoprint, spusťte jej z příkazové řádky – vypisuje některé zajímavé informace.

Snímek lze přímo vytisknout (File / Print) nebo uložit jako TIFF (File / Export TIFF) pro zaslání např. do minilabu – v tom případě zvolíme jako výstupní profil profil dodaný minilabem, tiskové rozlišení je obvykle mezi 200 až 300 dpi.

Photoprint používá vlastní nastavení ovladače Gutenprint a tiskne v „raw“ režimu obdobně jako např. Gimp Print plugin GIMPu, je nezávislý na pozdějších změnách v nastavení ovladače přímo v CUPSu.

PhotoPrint – export do TIFFu

Poznámky

Postup lze obdobně použít i v jiných programech – nejprve provedeme konverzi do tiskového RGB prostoru, následně tiskneme (to z toho důvodu, že CUPS ani např. gimp-print plugin nepodporuje správu barev). Konverze mezi barvovými prostory:

 • Krita – menu Image / Convert image type.
 • CinePaint – menu Image / Convert using ICC Profile. Podporuje soft-proofing a black-point compensation.
 • ImageMagick – convert moje_fotka.tif -intent Perceptual -profile epson_rgb_matte.icm moje_fotka_tisk.tif.

Všechny výše uvedené programy používají pro konverzi lcms, výsledky by tedy měly být shodné či blízké. Při konverzi je nutné zvolit tzv. záměr konverze (colorimetric intent), na tisk fotografií se obvykle doporučuje Perceptual nebo Relative Colorimetric, pro grafiku Absolute Colorimetric.

Při tisku je nutné použít stejné nastavení ovladače, jako bylo použito při tvorbě profilu.

Kdysi jsem na internetu narazil na názor, že je rozdíl, zda tiskneme přímo z GIMPu (či CinePaintu) pomocí gimp-print pluginu, nebo zda tiskneme z příkazové řádky či jiného programu používajícího CUPS. Faktem je, že při tisku gimp-print pluginem je obcházeno jakékoliv zpracování tiskovým serverem CUPS (parametr tisku -oraw), data jsou zasílána z pluginu přímo ve formátu tiskárny. Pokud tiskneme z jiného programu používající CUPS (třeba Krita), pak ke konverzi do formátu vyžadovaného tiskárnou dochází až v CUPSu, který sice používá stejný ovladač tiskárny jako gimp-print, ovšem vstupní data zpracovává v PostScriptu. A ten názor také uváděl, že lepších výsledků dosáhl exportem snímku z GIMPu do PostScriptu (menu File / Save As – přípona ps) a tiskem přímo z příkazové řádky pomocí příkazu lp (či lpr).

Z toho pohledu by mělo být rozumější používat nejen stejné nastavení ovladače, ale pro jistotu i tentýž program na tisk.

Výsledek nesplňuje očekávání?

Správa barev je komplikovaná záležitost, tisk samotný pak dvojnásob. Pokud výše uvedený postup nevyhovuje (např. chceme ovlivnit poměr K vůči CMY inkoustům, RGB profil nemá jemné přechody tónů), pak jedním z řešení je tisknout přímo v modelu CMYK.

CMYK model poskytuje širší možnosti, jak ovlivnit tisk. Nejprve tiskárnu řádně kalibrujeme (nastavení limitů pro množství použitého inkoustu – čím větší limit, tím větší sytost barvy, ale ne zase tolik, aby došlo k „rozlévání“ inkoustu; nastavení linearizace – aby se 30% sytost barvy C také vytiskla jako 30% sytá barva), poté vytvoříme CMYK profil obdobným postupem jako je uvedeno výše, obvykle se měří několikanásobně větší množství vzorků. Při tvorbě profilu máme např. možnost stanovení poměru CMY vůči K barvě (téhož odstínu šedé škály lze docílit různými kombinacemi). U některých typů inkoustů to má vliv na metamerismus (ten je způsoben barevnými inkousty), ovlivní to i míru „zrnitosti“ (soutisk CMY+K bude jemnější než použití čistého inkoustu K).

Celý postup je však značně komplikovanější a bez hlubokých znalostí vůbec nemusí vést k lepším výsledkům. V případě Gutenprintu navíc není možné aplikovat linearizační křivky (změřené densitometrem), lze pouze ručně měnit parametry ovladače. Též zatím nelze připravit profil pro jednotlivé odstíny též barvy inkoustu (Magenta, Light Magenta), pouze lze v ovladači měnit způsob náběhu světlejšího inkoustu. Tj. do značné míry se jedná o metodu pokus-omyl.

CinePaint, kromě přímého tisku pomocí Gutenprint plug-inu, umožňuje konverzi barvového prostoru a separaci do CMYKu přímo v rámci vlastního tiskového menu (File / Print, deaktivovat „direct printing“), není tedy nutné provádět konverzi přímo v editoru (editaci snímku v CMYK modelu CinePaint stejně nepodporuje), ale až při samotném tisku. Zbytek procesu tisku je již standardní gutenprint plug-in jako je popsáno výše. Bližší detaily viz článek Kai-Uwe Behrmanna.

Pokud ani tisk v CMYKu nepovede k dosažení požadované kvality, je možné se poohlédnout po jiných řešeních – např. QuadTone RIP (založený na Gutenprintu) pro tisk černobílých fotografií nebo jiné komerční RIPy. Jsou lidé, kteří tvrdí, že bez profesionálního RIPu se skutečně kvalitní výtisky pořídit nedají, a mají pravdu. Je to však řešení mimo mé finanční možnosti…

Další odkazy

 • Detailní popis nových vlastností ovladače Gutenprint 5.0 naleznete zde.
 • Vysvětlení funkce black point compensation je zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..