Tisk v CMYK režimu

Většina běžných ovladačů inkoustových tiskáren očekává vstupní data v RGB režimu, tj. konverze na tiskové barvy (CcMmYKLk u Epson Photo Stylus P 2100) probíhá bez vlivu uživatele. Následující článek sepisuje poznatky k tisku v CMYK režimu s ovladačem Gutenprint vč. vytvoření ICC profilu.

Pro přípravu obrázků pro tisk používám CinePaint a PhotoPrint. CinePaint umí konverzi RGB do CMYK, zvládl by i tisk, PhotoPrint mi však přijde uživatelsky příjemnější.

Postup vytvoření CMYK profilu zahrnuje: kalibraci (stanovení maximálního množství inkoustu a linearizaci) a charakterizaci (tedy popsání chování tiskárny pomocí ICC profilu) tiskárny.

Pozn.: většina fototiskáren tiskne s více než čtyřmi základními inkousty – cca 7 a více. ICC normy s tímto zatím nepočítají (tj. více-inkoustový ICC profile by nevyhovoval normě) a Gutenprint taktéž neočekává více kanálová data (maximum je CMYK). Následující postup se omezí na CMYK, tiskový ovladač provede separaci na tmavší a světlejší variantu inkoustu. Způsob „náběhu“ světlejších inkoustů lze v Gutenprintu ovlivnit parametrem „ink transition“.

Z důvodů dále uvedených používám mód tisku „Colour uncorrected“ – v tomto režimu ovladač neovlivňuje tisk barev, pouze nastaví základní hustoty inkoustů a jejich limity.

Tiskové limity inkoustů

Smyslem úpravy množství inkoustu použitého pro tisk je dosažení co největšího gamutu. Maximální množství inkoustu závisí na druhu papíru – matný vyžaduje (a snese) více než lesklý.

Teoretické hodnoty celkového limitu inkoustu (TAC) se nacházejí mezi 100 % až 400 %, praktické mezi 200 % až 300 %. Označíme-li maximální použitelnou hustotu jednoho inkoustu 100%, pak např. TAC 250% udává strop pro různé kombinace C+M+Y+K, kdy součet procentuálních hodnot jednotlivých inkoustů nepřesáhne tento limit. (Vyhovovala by např. kombinace 100 % C + 90 % M + 0 % Y + 60 % K.)

Praktický strop je dán vlastností papíru pojmout inkoust a také hranicí, kdy další přidávání inkoustu již nezvyšuje gamut – bylo by to zbytečné plýtvání. Nalezení vhodných hustot inkoustu a TAC zahrnuje jednak vizuální kontrolu (je-li inkoustu příliš, začne se tvořit pudink – nesouvislá vrstva, případně se inkoust začne rozlévat přes okolní barvy či špinit papír z důvodu nezaschnutí inkoustu), tak i měření hustoty (denzitometrem či spektrofotometrem – zajímá nás pouze hodnota „LAB L*“).

V Gutenprintu lze měnit množství inkoustu změnou parametru „ink density“ pro každý kanál zvlášť. Dále lze nastavit TAC parametrem „ink limit“. Většina parametrů v nastavení Gutenprintu funguje jako míra úpravy základního nastavení – tj. hodnota „1“ nezpůsobí žádnou změnu. „ink density“ umožňuje změnu od 0 do 2, „ink limit“ od 0 do 7. (Z toho plyne jistá nepraktičnost – nedozvíme se TAC v procentuálním vyjádření, které je nutné při tvorbě profilu.)

Prakticky se postupuje opakovaným tiskem vhodného vzorníku sytých barev při různých nastaveních hustot inkoustů a TAC. Následující vzorník obsahuje škálu od nejsvětlejší po nejsytější barvu pro každý C, M, Y a K kanál, dále pak soutisk C+M+Y a soutisk C+M, C+Y, M+Y.

[Doplnit obrázek]

Nejprve se zaměříme na nalezení hustot jednotlivých kanálů C, M, Y a K (tj. změny parametrů „ink density“), poté měníme TAC (parametr „ink limit“).

Linearizace

Linearizace se nastavuje vytvořením křivky, která „srovná“ průběh hustoty vytištěné stupnice jednotlivých inkoustů (tj. aby 50 % černá byla 50 % sytá). Dobře kalibrovaná tiskárna zjednoduší přípravu profilu – stačí méně barevných vzorků k jeho přípravě, neboť chování nedefinovaných barev (nacházejících se mezi vzorky) je snadněji předvídatelné – čili interpolace nevede k velkým chybám.

Toto je prozatím nejslabší místo Gutenprintu – neexistuje přesný způsob, jak změřené hustoty zpětně zadat ovladači pro úpravu linearizačních křivek. Existují sice parametry, kterými lze ovlivnit linearitu tisku (ink transition, gamma, GCR), je to ovšem metoda pokusu a omylu.

Proto je lépe použít výchozí nastavení ovladače a ponechat případné korekce linearizace na tiskovém ICC profilu vytvořeném v dalším kroku. (Tj. zvolit Colour Mode: Uncorrected.)

Profil

 • Vytvořit výchozí ICC profil
  • Pomocí ArgyllCMS připravit kalibrační vzorník CMYK s malým počtem vzorků (jedna strana A4).
  • Vytisknout, změřit sondou, otestovat TAC (viz níže) a vytvořit LUT profil.
 • Vytvořit přesný ICC profil
  • Pomocí ArgyllCMS připravit kalibrační vzorník CMYK s velkým vzorků (cca 3000, kritické barvy mohou vyžadovat více vzorků).
  • Vytisknout, změřit sondou, zkontrolovat TAC, najít žádoucí nastavení míchání K a CMY a vytvořit LUT profil.

Pozn.:

 • Při přípravě vzorníků uvést TAC, který je vyšší (cca o 10%) než TAC tiskárny, respektive ovladače – to proto, aby se připravily i „netisknutelné“ barvy. Profil bude kvalitnější, neboť interpolace je kvalitnější než extrapolace (v případě použití TAC menšího než umí tiskárna).
 • Při přípravě profilu nejprve vytvořit dočasný profil s parametrem -kr (lineární škála K) a použít TAC rovno TAC při přípravě vzorníku. V dalším kroku testovat snižování TAC tak dlouho, dokud se nezmění hodnota černého bodu (<code>xicclu -fif -a -l 270 profil_pro_TAC.icc</code> a zadat Lab 0 0 0). Pakliže dojde k okamžitému poklesu hodnoty černého bodu, je vhodné vytisknout znovu vzorník s vyšším TAC (nevyužila se maximální denzita tiskárny).
 • Vyzkoušet CLUT profily v Lab a XYZ prostoru, použít ten s menším Delta E + otestovat chování při tisku.
 • Při vytváření TIFF vzorníku použít parametr rozlišení -T 300, otevřít v CinePaintu a uložit jako (bez profilu). Jinak jsou problémy se zobrazením/tiskem ve PhotoPrintu. Photoprint použít v režimu Manual layout – neresampluje obrázek, pouze mění dpi. Ujistit se, že obrázek nepřesahuje velikost stránky (je to zřejmě důvodem chybného tisku – obrázek se nedotiskne a ke konci stránky začne znovu tisknout od začátku).
 • Pomocí PhotoPrint vytvořit „preset“ pro dané nastavení tiskárny, vypnout profil tiskárny, nastavit CMYK režim tiskárny a vytisknout vzorník.
 • Základní nastavení pro papír Epson Archival (Enhanced) Matte: 1440 dpi, adaptive hybrid dithering, Best rendering, unidirectional, colour uncorrected. Vyžaduje Matte Black inkoust (Ebony Black dle MISPRO 4).
 • Základní nastavení pro papír Ilford Galerie Gold Fibre Silk: 2880 dpi, adaptive hybrid dithering, Best rendering, unidirectional, colour uncorrected. Vyžaduje Photo Black inkoust.
 • Do vzorníku pro finální profil přidat více vzorků kolem šedé osy – pomocí targen připravit cca 15000 vzorků, poté seřadit dle STDEV(C,M,Y) a vybrat cca 1125 (3x A4 strany) vzorků s nejmenší odchylkou C, M, Y. (Vzhledem k soutisku s „K“ by bylo dobré vybrat i vzorky kombinované s černou. Výsledkem pouhého soutisku CMY není neutrální černá, nedosáhne se ani maximální hustoty černé.)
 • Profil vytvořený s maximálním využitím inkoustu K je méně náchylný k metamerismu. Profil s rovnoměrným použitím K + CMY má lepší dithering.
 • Při přípravě profilu je nutné dbát hladkého průběhu křivek (kontrola pomocí xicclu), jakékoliv „skoky“ se negativně projeví ostrými přechody na fotkách. Zde má zřejmě velký vliv i kalibrace (linearizace) tiskárny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..